Mag ik als particulier vliegen met een drone?

U mag als particulier vliegen met een drone, als u zich aan de regels houdt. U moet uw drone bijvoorbeeld altijd kunnen zien. Ook mag u niet binnen de bebouwde kom vliegen.

Waar mag ik wel en niet vliegen?

In verband met de veiligheid, mag u uw drone niet overal laten vliegen.

  • U moet op veilige afstand van mensen, spoorlijnen, wegen, gebouwen en andere bouwwerken vliegen. Advies is: houd minimaal 50 meter afstand.
  • U mag alleen met uw drone vliegen als er geen andere luchtvaartuigen in de buurt zijn.
  • U mag niet binnen een straal van 3 kilometer rondom een vliegveld vliegen waar geen plaatselijke luchtverkeersleiding is.
  • U mag niet binnen een straal van 3 kilometer van no fly zones vliegen.
  • U mag niet vliegen rond de vliegvelden Schiphol, Groningen, Rotterdam, Maastricht, Leeuwarden, Deelen, Volkel, Eindhoven, Gilze-Rijen, De Peel, Woensdrecht, Kleine-Brogel, Den Helder, Niederrhein. Dit zijn door de luchtverkeersleiding gecontroleerde luchtruimen (de CTR’s – controlezones).

Hoe ver en hoe hoog mag ik vliegen?

Zodra u een vliegtuig of helikopter ziet naderen moet u zo snel mogelijk landen. Om die reden kunt u beter niet hoger dan 50 meter vliegen. En ook niet verder dan 100m. Dit advies voor de maximale hoogte en afstand wordt mogelijk straks verplicht.

Eisen gewicht drone

Een particuliere drone mag niet zwaarder zijn dan 25 kilogram. Deze regel wordt op korte termijn aangepast. Dan geldt mogelijk een maximumgewicht van 4 kilogram voor particulier gebruik.

Eisen aan de omstandigheden van de vlucht

De overheid stelt ook eisen aan de omstandigheden waarin u vliegt. Bijvoorbeeld:

  • U moet de drone altijd kunnen zien.
  • U mag niet in het donker vliegen.
  • U mag niet hoger vliegen dan 120 meter boven de grond of het water.
  • U moet altijd voorrang geven aan alle andere luchtvaartuigen, zoals vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen en luchtschepen. Dit betekent dat u direct moet landen zodra u een luchtvaartuig ziet naderen.

Filmen en foto’s maken met een drone

U mag voor privégebruik luchtopnamen maken met uw drone. Dit valt onder recreatief gebruik. Wel moet u zich houden aan de privacywetgeving als u video’s en/of foto’s maakt. Dit betekent dat u de privacy van iemand anders moet respecteren. Meer over dit onderwerp leest u in de Handleiding drones en privacy.

Overzicht regels particuliere drones

Een overzicht van alle regels staat in de regeling modelvliegen. Deze regeling wordt binnenkort aangepast.

Straffen bij onrechtmatig gebruik drone

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn. Het is ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt genomen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen.

Verzekering

Veroorzaakt u schade met uw drone? Dan kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade en/of verwondingen. Daarom is het belangrijk dat u checkt of uw WA-verzekering eventuele schade die uw drone aan derden toebrengt dekt. Niet iedere WA-verzekering doet dit. De schade kan soms zeer hoog (tot duizenden euro’s) oplopen.

Beroepsmatig gebruik drones

Let op: Als u de drone gebruikt om geld te verdienen, gelden andere regels.

Bron: Rijksoverheid

Drone